Majandusaasta aruande koostamine

Iga ettevõte on kohustatud koostama ja esitama Äriregistrile majandusaasta aruande. Aruande esitamise tähtajaks on 6 kuud pärast majandusaasta lõppemist.

Majandusaasta aruande sisu sõltub ettevõtte suurusest

Majandusaasta aruande miinimumsisu sõltub ettevõtte suurusest. Raamatupidamise seadus jaotab ettevõtted nende suuruse järgi nelja gruppi:

1. Mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

 

2. Väikeettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

3. Keskmise suurusega ettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.

4. Suurettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.

Pakume aastaaruande koostamise teenust nii mikro- kui ka väikeettevõtetele ning loomulikult ka suurematele ettevõtetele.

Samuti auditeerimiskohustusega ettevõtetele.

Teenuste hinnad leiad hinnakirjast. (see on allpool, peale pakettide hindasid)