Äriplaanide ja prognooside koostamine

Tegeleme igapäevaselt erinevate äriplaanide ja projektide koostamisega, et läbi toetuste ja laenude kaasamise saaksid inimesed hakata ettevõtjateks ning olemasolevad ettevõtted saaksid enda tegevusi laiendada. Pakume personaalset lähenemist igale kliendile. Oleme toeks nii nõu kui jõuga kogu protsessi vältel.

Kirjutame läbimõeldud ja nõuetekohase äriplaani koos põhjalike finantsprognoosidega, mis toetavad positiivse rahastusotsuse saamist.

Hind alates 600€+km

Aitame ka toetustaotluse ettevalmistamisega ning hiljem makse- ja kuluaruannete koostamisega.

Hind alates 50€+km