Korteriühistu raamatupidamine

Meie pakume korteriühistutele kiiret ja operatiivsest raamatupidamist, kasutades selleks korralikku raamatupidamistarkvara. Selle tulemusel on ühistul korralik ja põhjalik ülevaade oma kuludest ja tuludest. Teenuse hind sõltub konkreetsest korteriühistust ja korterite arvust. Koostame igale ühistule eraldi hinnapakkumise. 

 • Ühistutele pakume järgmisi teenused

  • jooksev raamatupidamine 
  • eelmiste perioodide korrastamine 
  • konkreetse perioodi  raamatupidamine 
  • raamatupidamise sisseseadmine 
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine 
  • algdokumentide kontroll ja töötlemine 
  • müügiarvete koostamine 
  • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine 
  • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine 
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile 
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile 
  • aruannete (bilanss, tulemiaruande) koostamine 
  • aastaaruande koostamine

Küsi personaalset hinnapakkumist

Vastame tööpäeva jooksul.