Finantsjuhtimise teenus

Finantsjuhtimise teenus on suunatud ettevõtetele, mille juhtkond vajab abi eelarvete koostamisel ning minevikuaruannete tõlgendamisel, et teha õigeid juhtimisotsuseid.

Kui vajad eesmärkide saavutamiseks eelarvete, jooksvate finantsprognooside koostamist ja samuti finantsanalüüsi, siis saad meilt tellida finantsjuhtimise teenuse. Võid tellida ajutiselt või pikaajaliselt, mis võimaldab mitte võtta enda palgale finantsjuhti, vaid saada finantsjuhtimise professionaalset teenust just sellisel kujul, ajal ja määral nagu ettevõte vajab. Teenus on eriti hea väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei vaja pidevat finantsjuhtimise teenust ja kellel seetõttu on finantsjuhi pidev palgal hoidmine ebaotstarbekas.

Finantsjuhtimise teenus Sinu ettevõttele:

  • aitame koordineerida eelarve protsessi, koostada eelarveid ja nende täitmise aruandeid
  • aitame koostada finantsprognoose
  • koostame kliendi juhiste põhjal finantsnäitajate aruandeid ja aitame teha finantsanalüüse
  • aitame koostada rahavoogude prognoose ja jälgime nende täitumist

Finantsanalüüs annab Sulle pidevat tagasisidet seatud eesmärkide täitumise kohta ja võimaldab aegsasti reageerida, kui oled eesmärgist kõrvale kaldumas.

Kui tunned, et vajad abi ettevõtte finantsjuhtimisel siis oleme väga rõõmsad, kui annate meile võimaluse omapoolse hinnapakkumise tegemiseks.

Töö maksumus sõltub konkreetse töö mahust (keerukusest). Üks tund finantsjuhi tööd maksab 60€+km/tund.